MRAMOR

Mramor je zransto-kristalični vapnenac s primjesama. Čisti mramor snježnobijele je boje, primjese metalnih oksida daju mu žutu, smeđu ili crvenkastu boju, grafit, ugljen i bitumen sivu ili crnu, a klorit zelenkastu boju. Mramor se može lako rezati, obrađivati i polirati

*Uzorak kamena može odstupati od prirodne boje

Model Gril 2
KLESARSTVO ROKSANDIĆ

V. Mačeka 26
47 000 Karlovac
tel./fax. : 047 614 263
tel./fax. : 047 414 019

Branko 098 736 993
Daniel 095 8618 084